Xét nghiệm phân tìm Ký sinh trùng

Tháng Bảy 20, 2017

 

CÁC XÉT NGHIỆM PHÂN THỰC HIỆN TẠI

BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Nhà A4 – Số 1 Tôn Thất Tùng – Hà Nội

ĐT: 0985906205/01219691969

  • Giun Sán
  • Đơn Bào
  • Nấm.