Trứng giun tóc (Trichuris trichiura)

Tháng Mười Hai 25, 2017

 

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin