Tìm Nấm

Tháng Bảy 20, 2017

BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG – ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Nhà A4 – Số 1 Tôn Thất Tùng – Hà Nội

ĐT: 0985906205/01219691969

Xét nghiệm trực tiếp và nuôi cấy Nấm.