Trần Thị Diệu Linh

Trần Thị Diệu Linh
  • Bác sĩ
  • Giảng viên
departments: Laboratory
positions: Bác sĩ
treatments: Xét nghiệm
degree: Doctor
office: Tầng 2 nhà A4, Trường đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa Hà Nội
workingdays: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday