Doctor's Search

ThS. Cao Vân Huyền

ThS. Cao Vân Huyền

 

 

departments: Bộ Môn Ký Sinh Trùng, Khoa Vi Sinh - Ký Sinh Trùng
degree: Doctor
office: Röntgenstr. 9 67133 Maxdorf Germany
workingdays: Monday, Thursday, Saturday