Doctor's Search

Th.BS.Phan Thị Hương Liên

Th.BS.Phan Thị Hương Liên

jdhfsjhfsjdfhsjkfhsdjkfhsjkdf

departments: Nguyên Phó Bộ Môn Ký Sinh trung
positions: Bác sĩ chuyên ngành Ký Sinh Trùng
workingdays: Monday, Thursday, Saturday