Phạm Thị Bích Ngọc

Phạm Thị Bích Ngọc
  • Kỹ thuật viên
departments: Laboratory
positions: Thạc sĩ y sinh học
treatments: Xét nghiệm
degree: Kỹ thuật viên
office: Tầng 2 nhà A4, Trường đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa Hà Nội
workingdays: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday