GS.TS.Nguyễn Văn Đề

GS.TS.Nguyễn Văn Đề
  • GS. TS. Nguyễn Văn Đề
  • Nguyên trưởng bộ môn 2008-2012
  • Thầy thuốc nhân dân

4

5

6

7

8

KQ-NCKH 2017
KQ-NCKH 2016
KQ-NCKH 2014
KQ-NCKH 2014
KQ-NCKH 2014
KQ-NCKH 2014
KQ-NCKH 2014
KQ-NCKH 2006
KQ-NCKH 2006
KQ-NCKH 2006
KQ-NCKH 2004
KQ-NCKH 2004
KQ-NCKH 2002
KQ-NCKH 1997
KQ-NCKH 1997

 

Clinico strives to provide a high standard
Morbi justo dolor, auctor non ornare quis, bibendum ut nibh. Duis aute irure dolor in reprehenderit.
positions: Nguyên trưởng bộ môn
office: Tầng 2 nhà A4, Trường đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa Hà Nội
workingdays: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday