PGS.TS.Phạm Ngọc Minh

PGS.TS.Phạm Ngọc Minh
  • PGS.TS ( Bác sĩ):Phạm Ngọc Minh
  • Trưởng bộ môn ký sinh trùng trường đại học Y Hà Nội
  • Trưởng phòng tổ chức cán bộ trường đại học Y Hà Nội
departments: Anesthesiology
positions: Trưởng bộ môn
treatments: Phamngocminh, truongdaihocyhanoi
degree: Doctor
office: Tầng 2 nhà A4, trường đại học Y Hà Nội.
workingdays: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday