Phạm Văn Khiêm

Phạm Văn Khiêm
  • Kỹ thuật viên
  • Giảng Viên
departments: Adolescent Gynecology
positions: Cử nhân y học
degree: Cử nhân y học
workingdays: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday