Nguyễn Thị Hậu

Nguyễn Thị Hậu

Kỹ Thuật Viên

departments: Addiction Recovery
positions: Cử nhân kỹ thuật y học
treatments: Xét nghiệm
degree: Kỹ thuật viên
office: Tầng 2 nhà A4, Trường đại học Y Hà Nội, Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa Hà Nội
workingdays: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday