Lưu trữ: Staff Members

PGS.TS.Phạm Ngọc Minh
Trưởng bộ môn
Ths.Bs.Phan Thị Hương Liên
Phó trưởng bộ môn
Phạm Văn Khiêm
Cử nhân y học
Đỗ Dương Thắng
Cử nhân kỹ thuật y học
Cao Vân Huyền
Cử nhân sinh học
Nguyễn Thị Hậu
Cử nhân kỹ thuật y học
Phạm Ngọc Duấn
Thạc sĩ y học nhiệt đới
Phạm Thị Bích Ngọc
Thạc sĩ y sinh học
Nguyễn Thị Huệ
Cử nhân kỹ thuật y học