Sán nhái (Spirometra spp.) lấy từ ngực bệnh nhân

Tháng Tám 1, 2017

Posted in Sán, Thư viện hình ảnh by Admin