NỘI QUY PHÒNG THỰC TẬP

Tháng Một 16, 2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

 

 

NỘI QUY PHÒNG THỰC TẬP

 

Điều 1: Sinh viên phải đến phòng thực tập đúng giờ, không được vào lớp nếu đến muộn.

Điều 2: Đọc bài trước khi đến lớp.

Điều 3: Chỉ mang những tài liệu học tập vào phòng thực tập. Để đồ dùng, tư trang cá nhân đúng nơi quy định.

Điều 4: Khi vào phòng thực tập phải mặc áo blouse.

Điều 5: Ngồiđúngvịtríquyđịnh.

Điều 6: Không được tự ý sử dụng, di chuyển máy móc – thiết bị trong phòng thực tập; nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản thiết bị, vỡ tiêu bản phải bồi thường.

Điều 7: Phải giữ trật tự, vệ sinh chung trong và ngoài phòng thực tập.

Điều 8: Sau buổi thực hành phải đưa KHV về trạng thái nghỉ và vệ sinh phòng thực tập.

Điều 9: Những người không có nhiệm vụ, không được vào phòng thực tập.

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

(đãký)

 

 

Posted in Đào tạo, Lịch đào tạo by Admin