Chuyên mục: Sốt rét – Tiết túc

Tháng Bảy 20, 2017

Giống Plasmodium là tác nhân gây nên bệnh cảnh sốt rét, phân bố chủ yếu ở vùng nam bán cầu. chu kì phát triển của nó gồm có 2 giai đoạn: trong muỗi Anopheles (đường tiêu hóa, tuyến nước bọt) và ở người (gan, hồng cầu). Trong nghiên cứu này, các nhà sinh học đã xác định được một protein (tRip) ở bề mặt của đơn bào và có khả năng tích hợp tRNA của vật chủ vào kí sinh trùng. Đây là lần đầu tiên sự tích hợp của những tRNA ngoại lai vào tế bào được phát hiện. các nhà khoa học cũng chứng minh được rằng: nếu tRip không biểu hiện thì kí sinh trùng không thể tích hợp tRNA được, quá trình tổng hợp protein sẽ giảm đi và sự phát triển của nó chậm đi ở trong tế bào máu chuột thí nghiệm. Ảnh trái: Protein tRIP ở kí sinh trùng sốt rét giai đoạn thoa trùng( có trong nước bọt của muỗi bị nhiễm bệnh). Ảnh phải: Sự xâm nhập của một tRNA ngoại sinh( màu đỏ) vào kí sinh trùng sốt rét ở giai đoạn thoa trùng. Câu hỏi đặt ra là chức năng của việc tích hợp tRNA là gì? Hầu hết sinh vật tế bào nhân thực, vật chất di truyền chứa một vài bản sao của mỗi gen tRNA. Vật chất di truyền của Plasmodium mã hóa cho một lượng nhỏ những gen này. Vì vậy kí sinh trùng cần cùng cấp thêm tRNA để hoàn thành sự tổng hợp protein cần thiết cho sự phát tri