Lớp Ascomycetes\ Bộ Plectascales\ Họ Aspergillaceae\ Giống Penicillium

Tháng Bảy 31, 2017

Posted in Nấm, Thư viện hình ảnh by Admin