Lịch học Y2 cử nhân dinh dưỡng 17-18

Tháng Tám 4, 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI                     ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH

           Bộ môn: Ký sinh trùng

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 02     LT: 01    TH: 01

  1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2 Cử nhân Dinh dưỡng
  2. Số sinh viên: 51
  3. Thời gian: Từ: 17/8/2017 đến: 09/10/2017
  4. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

  1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/ bài học Số tiết Giảng viên

chịu trách nhiệm

Địa điểm GV ký Ghi chú
LT TH
1 Sáng T5: 17/8/2017 Đại cương KST

Sán lá – Sán dây

3 0 GS. Nguyễn Văn Đề Giảng đường
2 Sáng T5: 24/8/2017 Giun đũa – Giun tóc

Giun móc – Giun kim

3 0 Ths. Phan T Hương Liên Giảng đường
3 Chiều T2: 28/8/2017 Hình thể Giun sán 5 Bộ môn KST
4 Sáng T5: 31/8/2017 Đặc điểm sinh học của KST sốt rét.

Tác hại gây bệnh

Tiết túc Y học

4 BS. Nguyễn T Lan Hương Giảng đường
5 Sáng T5: 07/9/2017 Amip – Trùng roi 3 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
6 Chiều T2:

11/9/2017

Hình thể Giun sán

KTXN phân trực tiếp

Kiểm tra

5 Bộ môn KST
7 Sáng T5:

14/9/2017

Vi nấm Y học 2 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
8 ChiềuT2:

18/9/2017

Hình thể KST Sốt rét 5 Bộ môn KST
9 Chiều T2:

25/9/2017

Hình thể KST Sốt rét

Hình thể TTYH

Kiểm tra

5 Bộ môn KST
10 Chiều T2:

02/10/2017

Hình thể Đơn bào 5 Bộ môn KST
11 Chiều T2: 09/10/2017 Hình thể đơn bào

Hình thể Vi nấm

Kiểm tra

5 Bộ môn KST
Tổng 15 30
  1. Điều kiện được thi hết môn/học phần (bao gồm cả phần thực hành):

– Tham gia đầy đủ các buổi thực tập.

– Điểm trung bình thực tập ≥ 5 điểm

  1. Hình thức thi hết môn: Thi trắc nghiệm trên máy
  2. Cách tính điểm:

              – Sinh viên đạt điểm lý thuyết ≥ 4.5:

                                         TBM = Điểm thực hành* 30% +  Điểm lý thuyết* 70%

– Sinh viên đạt điểm lý thuyết < 4.5:

TBM = Điểm lý thuyết

  1. Ghi chú khác:

            – Thời gian học Lý thuyết: Sáng 7h30.

            – Thời gian học thực tập: Chia 2 ca

                                    + Ca 1: Tổ 31: 13h30 – 15h

                                    + Ca 2: Tổ 32: 15h15 – 16h45

– Mọi ý kiến về lịch học liên hệ BS Hương – Giáo vụ Đại học: 0902733567 hoặc huongnguyentb@yahoo.com.

– Lịch học xem tại website: http://kysinhtrung.vn

                                                                                             Hà Nội, ngày    tháng      năm

                         GIÁO VỤ ĐẠI HỌC                                            TRƯỞNG BỘ MÔN

               

 

 

                    Nguyễn Thị Lan Hương                                              Phạm Ngọc Minh

https://drive.google.com/file/d/0BwAVbkCHjoJ8dkNZbElDWFJyS28/view?usp=sharing