Ký Sinh Trùng Gây Bệnh Giun Chỉ Bạch Huyết Giải Phóng Những microARN Để Kiểm Soát Vật Chủ

Tháng Bảy 20, 2017

Ấu trùng của Brugia malayi (một trong những loài giun chỉ gây bệnh phù chân voi) phát triển trong cơ thể muỗi đến giai đoạn 3. Sau đó ấu trùng được truyền sang người khi muỗi đốt. Giun trưởng thành sống và kết đôi trong hệ bạch huyết, con non sinh ra được đưa vào máu, chờ vào cơ thể muỗi.
Các nghiên cứu trước đây về bệnh giun chỉ bạch huyết chủ yếu tập trung vào vai trò của các protein tiết hoặc protein bề mặt của kí sinh trùng trong quá trình điều biến đáp ứng của vật chủ. Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây cho thấy, những RNA nhỏ không mã hóa cũng có thể tham gia vào quá trình này.

Chu kì của giun chỉ bạch huyết Brugia malayi
Các nhà nghiên cứu tiến hành trên ấu trùng giai đoạn 3 và giun trưởng thành để xem liệu chúng có sản xuất những túi ngoại bào hay không. Và họ phát hiện thấy rằng những ấu trùng giai đoạn 3 giải phóng những túi nhỏ chứa nhiều microARN – là những đoạn ARN nhỏ không mã hóa dùng để điều hòa biểu hiện gen. Một số microRNA giống với những microRNA được vật chủ sử dụng. Người ta cho rằng những ARN nhỏ này trợ giúp cho ấu trùng giai đoạn 3 gây nhiễm dễ dàng hơn.
Phân tích thành phần trong những túi nhỏ, người ta thấy ngoài những protein đặc trưng của exosome ra còn có những protein có khả năng gắn vào những phân tử sinh học hoạt động (protein vật chủ, DNA). Một số microRNAs được tìm thấy có chung trình tự bảo tồn với các microRNAs ở người bao gồm cả các trình tự bảo tồn nghiêm ngặt (vùng được nhận diện và gắn với các phân tử điều hòa) Sử dụng nhuộm huỳnh quang, các nhà nghiên cứu thấy các túi nhỏ này được đại thực bào hấp thu và ở đó chúng hoạt hóa con đường đáp ứng tiền viêm.
Nghiên cứu này chỉ ra một cơ chế mới trong tương tác giữa tác nhân gây bệnh và vật chủ, mở ra một hướng mới trong điều trị bệnh giun chỉ bạch huyết.
Nguồn: https://www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150924151356.htm