Hình thể Sán Lá Gan Nhỏ (Clonorchis sinensis)

Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin