Hình thể Giun Kim (Enterobius vermicularis)

Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin