Hình thể Giun Đũa (Ascaris lumbricoides)

Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin