Hatching of an egg of Fasciola hepatica and exit…

Tháng Bảy 27, 2017

 

Nở của quả trứng của fasciola hepatica ( Sán lá gan lớn)