Giun lươn não (Angiogylus cantonensis) thu được từ thủy tinh thể của bệnh nhân

Tháng Tám 1, 2017

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin