Chuyên mục: Thư viện hình ảnh

Tháng Bảy 27, 2017

 

Tháng Bảy 27, 2017

Nở của quả trứng của fasciola hepatica ( Sán lá gan lớn)