Chuyên mục: Đào tạo

Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Giun, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Sán, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Sán, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 25, 2017

Posted in Sán, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 21, 2017

Tháng Mười Hai 20, 2017

Tháng Mười Hai 20, 2017

Tháng Mười 25, 2017

Danh sách sinh viên Y2 Cử nhân không đủ điều kiện dự thi hết môn Ký sinh trùng, năm học 2017- 2018

Tháng Chín 28, 2017

Lịch học bác sỹ YHDP Liên thông K5