Chuyên mục: Đào tạo

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2G (BSĐK)
 2. Số sinh viên: 92
 3. Thời gian: Từ: 09/1/2018 đến: 11/5/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T3: 09/01/2018 Đại cương KST Vi nấm Y học 4 0

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2E,F
 2. Số sinh viên: 43
 3. Thời gian: Từ: 12/1/2018 đến: 14/5/2018
 4. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T6: 12/01/2018 Đại cương KST Vi nấm Y học 4 0 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
2

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01  

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2D (BSĐK)
 2. Số sinh viên: 96
 3. Thời gian: Từ: 08/1/2018 đến: 15/5/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T2: 08/01/2018 Đại cương KST Vi nấm Y học 4 0 P

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2C (BSĐK)
 2. Số sinh viên: 96
 3. Thời gian: Từ: 08/1/2018 đến: 10/5/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T2: 08/01/2018 Đại cương KST Vi nấm Y học 4 0 PGS. Phạm Ngọc Minh

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2B (BSĐK)
 2. Số sinh viên: 100
 3. Thời gian: Từ: 10/1/2018 đến: 16/5/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T4: 10/01/2018 Đại cương KST Vi nấm Y học 4 0 PGS. Phạm Ngọc

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2A (BSĐK)
 2. Số sinh viên: 99
 3. Thời gian: Từ: 10/1/2018 đến: 15/5/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T4: 10/01/2018 Đại cương KST Vi nấm Y học 4 0 PGS. Phạm Ngọc

Tháng Một 16, 2018
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG  

  NỘI QUY PHÒNG THỰC TẬP   Điều 1: Sinh viên phải đến phòng thực tập đúng giờ, không được vào lớp nếu đến muộn. Điều 2: Đọc bài trước khi đến lớp. Điều 3: Chỉ mang những tài liệu học tập vào phòng thực tập. Để đồ dùng, tư trang cá nhân đúng nơi quy định. Điều 4: Khi vào phòng thực tập phải mặc áo blouse. Điều 5: Ngồiđúngvịtríquyđịnh. Điều 6: Không được tự ý sử dụng, di chuyển máy móc – thiết bị trong phòng thực tập; nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản thiết bị, vỡ tiêu bản phải bồi thường. Điều 7: Phải giữ trật tự, vệ sinh chung trong và ngoài phòng thực tập. Điều 8: Sau buổi thực hành phải đưa KHV về trạng thái nghỉ và vệ sinh phòng thực tập. Điều 9: Những người không có nhiệm vụ, không được vào phòng thực tập.  

TRƯỞNG BỘ MÔN

(đãký)

   

Posted in Đào tạo, Lịch đào tạo by Admin
Tháng Mười Hai 27, 2017

Posted in Nấm, Thư viện hình ảnh by Admin
Tháng Mười Hai 27, 2017

Con Amip (Entamoeba histolytica) Bao nang EhistolyticaEdispar trong mu phn soi ti Th nhim sc c u trn t mi tn Bào nang E.histolytica tiêu bản nhuộm

Tháng Mười Hai 27, 2017