Chuyên mục: Đào tạo

Tháng Bảy 27, 2017

Tháng Bảy 27, 2017

Tháng Bảy 27, 2017

 

Tháng Bảy 27, 2017

Nở của quả trứng của fasciola hepatica ( Sán lá gan lớn)

Tháng Bảy 21, 2017

LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017_Y2 BS RHM ( Lớp H )

Posted in Đào tạo, Lịch đào tạo by Admin
Tháng Bảy 21, 2017

LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017_Y2 BSYHCT ( Lớp F)

Posted in Đào tạo, Lịch đào tạo by Admin
Tháng Bảy 20, 2017

Thời khóa biểu Cử nhân KTYH – Y3