Chuyên mục: Lịch đào tạo

Tháng Tám 4, 2017

Lịch học cử nhân dinh dưỡng 17-18

Tháng Tám 4, 2017

Lịch học cử nhân Điều dưỡng 17 -18

Tháng Tám 4, 2017

Lịch học Y2 cử nhân Y tế công cộng 17-18

Tháng Bảy 21, 2017

LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017_Y2 BS RHM ( Lớp H )

Posted in Đào tạo, Lịch đào tạo by Admin
Tháng Bảy 21, 2017

LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017_Y2 BSYHCT ( Lớp F)

Posted in Đào tạo, Lịch đào tạo by Admin
Tháng Bảy 20, 2017

Thời khóa biểu Cử nhân KTYH – Y3