Chuyên mục: Đai học

Tháng Sáu 15, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01  

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Bác sỹ YHDP VB2
 2. Số sinh viên: 24 (Lớp trưởng: Hoàng: 0988026557)
 3. Thời gian: Từ: 18/6/2018 đến: 03/7/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường tầng 5 – Nhà A7

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Chiều T2: 18/06/2018

Tháng Sáu 15, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 1,5 LT: 01 TH: 0.5  

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng Tại chức K16
 2. Số sinh viên: 110 (Lớp phó: 0906015787)
 3. Thời gian: Từ: 12/6/2018 đến: 30/6/2018
 4. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/ bài học Số tiết Giảng viên chịu trách nhiệm Địa điểm GV ký Ghi chú
LT TH
1 Tối T3: 12/6/201

Tháng Năm 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 02 LT: 01 TH: 01

 

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2BS – Phân hiệu Thanh Hóa
 2. Số sinh viên: 79
 3. Thời gian: Từ: 02/05/2018 đến: 23/05/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h Chiều: 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường tại Phân hiệu Thanh Hóa

Địa điểm giảng dạy thực hành: Phòng thực hành tại Phân hiệu Thanh Hóa

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học   Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT

Tháng Năm 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng  

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 2,5 LT: 02 TH: 0,5

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng VHVL K16 – Phân hiệu Thanh Hóa
 2. Số sinh viên: 45
 3. Thời gian: Từ: 07/05/2018 đến: 18/05/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/ bài học Số tiết Giảng viên chịu trách nhiệm Địa điểm GV ký
LT

Tháng Năm 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 2,5 LT: 02 TH: 0,5

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng VHVL K15 – Phân hiệu Thanh Hóa
 2. Số sinh viên: 20
 3. Thời gian: Từ: 07/05/2018 đến: 18/05/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 7h30; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH

Tháng Tư 11, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Bộ môn: Ký sinh trùng

 

LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 2.5 TH: 0.5

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng Vừa làm vừa học 15B,C
 2. Số sinh viên: 258
 3. Thời gian: Từ: 14/4/2018 đến: 13/5/2018

– Lý thuyết: 17h – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01  

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2H (BS RHM)
 2. Số sinh viên: 48
 3. Thời gian: Từ: 10/1/2018 đến: 11/5/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Chiều T4: 10/01/2018 Đại cương KST Amip – Trùng roi 3

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2G (BSĐK)
 2. Số sinh viên: 92
 3. Thời gian: Từ: 09/1/2018 đến: 11/5/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T3: 09/01/2018 Đại cương KST Vi nấm Y học 4 0

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2016-2017 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2E,F
 2. Số sinh viên: 43
 3. Thời gian: Từ: 12/1/2018 đến: 14/5/2018
 4. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T6: 12/01/2018 Đại cương KST Vi nấm Y học 4 0 PGS. Phạm Ngọc Minh Giảng đường
2

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01  

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2D (BSĐK)
 2. Số sinh viên: 96
 3. Thời gian: Từ: 08/1/2018 đến: 15/5/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Sáng T2: 08/01/2018 Đại cương KST Vi nấm Y học 4 0 P