Chuyên mục: Đào tạo

Tháng Tám 7, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 02 LT: 01 TH: 01

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2 Cử nhân YTCC
 2. Số sinh viên: 36
 3. Thời gian: Từ: 16/8/2018 đến: 09/10/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Thực hành: Chiều 13h30 (Ca1 học 13h30: Tổ 33; Ca 2 học 15h15: Tổ 34)

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/ bài học Số tiết Giảng viên chịu trách nhiệm Địa điểm GV ký Ghi chú
LT

Tháng Tám 7, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2018-2019 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 02 LT: 01 TH: 01

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2 Cử nhân Điều dưỡng
 2. Số sinh viên: 56
 3. Thời gian: Từ: 16/8/2018 đến: 10/10/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Chiều 13h30 (Ca1 học 13h30: Tổ 37; Ca 2 học 15h15: Tổ 38)

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường
 2. Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội
 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/ bài học Số tiết Giảng viên chịu trách nhiệm Địa điểm GV ký Ghi chú
LT

Tháng Tám 7, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2018-2019 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 02 LT: 01 TH: 01

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2 Cử nhân Dinh dưỡng
 2. Số sinh viên: 53
 3. Thời gian: Từ: 16/8/2018 đến: 08/10/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Chiều 13h30 (Ca1 học 13h30: Tổ 35; Ca 2 học 15h15: Tổ 36)

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/ bài học Số tiết Giảng viên chịu trách nhiệm Địa điểm GV ký Ghi chú
LT TH

Tháng Sáu 15, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01  

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Bác sỹ YHDP VB2
 2. Số sinh viên: 24 (Lớp trưởng: Hoàng: 0988026557)
 3. Thời gian: Từ: 18/6/2018 đến: 03/7/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường tầng 5 – Nhà A7

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Chiều T2: 18/06/2018

Tháng Sáu 15, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 1,5 LT: 01 TH: 0.5  

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng Tại chức K16
 2. Số sinh viên: 110 (Lớp phó: 0906015787)
 3. Thời gian: Từ: 12/6/2018 đến: 30/6/2018
 4. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/ bài học Số tiết Giảng viên chịu trách nhiệm Địa điểm GV ký Ghi chú
LT TH
1 Tối T3: 12/6/201

Tháng Năm 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 02 LT: 01 TH: 01

 

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2BS – Phân hiệu Thanh Hóa
 2. Số sinh viên: 79
 3. Thời gian: Từ: 02/05/2018 đến: 23/05/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h Chiều: 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường tại Phân hiệu Thanh Hóa

Địa điểm giảng dạy thực hành: Phòng thực hành tại Phân hiệu Thanh Hóa

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học   Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT

Tháng Năm 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng  

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 2,5 LT: 02 TH: 0,5

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng VHVL K16 – Phân hiệu Thanh Hóa
 2. Số sinh viên: 45
 3. Thời gian: Từ: 07/05/2018 đến: 18/05/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/ bài học Số tiết Giảng viên chịu trách nhiệm Địa điểm GV ký
LT

Tháng Năm 4, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐTĐH-01: Lịch giảng LT/TH Bộ môn: Ký sinh trùng

LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 2,5 LT: 02 TH: 0,5

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng VHVL K15 – Phân hiệu Thanh Hóa
 2. Số sinh viên: 20
 3. Thời gian: Từ: 07/05/2018 đến: 18/05/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 7h30; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH

Tháng Tư 11, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Bộ môn: Ký sinh trùng

 

LỊCH GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018

Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng

Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 2.5 TH: 0.5

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Cử nhân Điều dưỡng Vừa làm vừa học 15B,C
 2. Số sinh viên: 258
 3. Thời gian: Từ: 14/4/2018 đến: 13/5/2018

– Lý thuyết: 17h – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:

 

TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH

Tháng Một 16, 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Bộ môn: Ký sinh trùng   LỊCH GIẢNG DẠY TỔNG HỢP NĂM HỌC 2017-2018 Môn/Học phần/Chứng chỉ: Ký sinh trùng Số ĐVHT/Tín chỉ: 03 LT: 02 TH: 01  

 1. Đối tượng (khối, lớp, ngành): Y2H (BS RHM)
 2. Số sinh viên: 48
 3. Thời gian: Từ: 10/1/2018 đến: 11/5/2018

– Lý thuyết: Sáng 7h30, Chiều 13h30 – Thực hành: Sáng: 8h; Chiều 13h30

 1. Địa điểm giảng dạy lý thuyết: Giảng đường

Địa điểm giảng dạy thực hành: Bộ môn Ký sinh trùng – Tầng 2 – Nhà A4 – Đại học Y Hà Nội

 1. Nội dung:
TT Thời gian Tên chủ đề/bài học Số tiết Giảng viên Địa điểm GV ký
LT TH
1 Chiều T4: 10/01/2018 Đại cương KST Amip – Trùng roi 3