Doctor's Search

20/06/2020

                    HỘI KÝ SINH TRÙNG HỌC VIỆT NAM                                                                                                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

                                                                                                                                                                                                                 BỘ MÔN KÝ SINH TRÙNG

                                                                                                                                                                                                           Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2020 


BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KÝ SINH TRÙNG HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 47 THÔNG BÁO

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đã ổn định, được sự đồng ý của Ban Chấp hành Hội ký sinh trùng Việt Nam và Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội chấp thuận cho tổ chức Hội nghị Ký sinh trùng toàn quốc lần thứ 47 tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo:

Thời gian tổ chức: Thứ 7, ngày 25 tháng 07 năm 2020.

Địa điểm: Trường Đại học Y Hà Nội. Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Kính mời các Đại biểu đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm.

Hạn gửi đăng ký tham dự: ngày 25 tháng 06 năm 2020.

Hạn gửi báo cáo bằng PPT: ngày 10 tháng 07 năm 2020.

 

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Đồng Trưởng ban            

 

   

Phạm Ngọc Minh                

 Phiếu đăng ký HN KST 47 – Cá nhân

 Phiếu đăng ký HN KST 47 – Tập thể