Ấu trùng sán máng (Schistosoma spp.)

Tháng Tám 1, 2017

Obj. Neo 16/0,40 Ok. KPL 10 Fundort Weisweil

Posted in Sán, Thư viện hình ảnh by Admin