Amip ( Entamoeba histolytica)

Tháng Mười Hai 27, 2017

Con Amip (Entamoeba histolytica)

Bao nang EhistolyticaEdispar trong mu phn soi ti Th nhim sc c u trn t mi tn

Bào nang E.histolytica tiêu bản nhuộm

đại học y hà nội

đại hoc y hà nội