Doctor's Search

Services
Là đơn vị đầu ngành trong đào tạo cũng như khám chữa bệnh liên quan tới bệnh lý Ký Sinh Trùng.
Lab
Là đơn vị đầu ngành sử dụng những công nghệ hiện đại áp dụng vào xét nghiệm để đưa ra chẩn đoán chính xác nhất
Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu cải tiến trong giảng dạy cũng như hỗ trợ xét nghiệm trong chẩn đoán, điều trị
Online Help
Chúng tôi rất sãn lòng trả lời những câu hỏi của các bạn

Đào tạo

Tham gia công tác đào tạo đại học, sau đại học và theo nhu cầu xã hội, đào tạo liên tục.


Tin tức

Trang tin y học cung cấp kiến thức, tin tức cho người bệnh và đồng nghiệp.


Nghiên cứu

Tham gia nghiên cứu các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước, phối hợp nghiên cứu cùng các tổ chức trong và ngoài nước.


Dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ khám, tư vấn, chẩn đoán, điều trị, kết hợp xét nghiệm chẩn đoán chính xác qua hệ thống máy hiện đại.


Liên hệ
Chức năng - nhiệm vụ
  • Đào tạo đại học, sau đại học.
  • Nghiên cứu khoa học.
  • Hợp tác quốc tế.
  • Khám bệnh.
  • Xét nghiệm ELISA.
  • Xét nghiệm phân tìm Ký sinh trùng (Giun Sán và Đơn Bào).
  • Xét nghiệm Nấm
Đặt lịch hẹn