Đào Tạo 

Tham gia công tác đào tạo đại học, sau đại học và theo nhu cầu xã hội, đào tạo liên tục.


Nghiên cứu 

Tham gia nghiên cứu các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước, phối hợp nghiên cứu cùng các tổ chức trong và ngoài nước.


Tin tức

Trang tin y học cung cấp kiến thức, tin tức cho người bệnh và đồng nghiệp.


Dịch vụ

Cung cấp các dịch vụ khám, tư vấn, chẩn đoán, điều trị, kết hợp xét nghiệm chẩn đoán chính xác qua hệ thống máy hiện đại.


Liên hệ
Chức năng- nhiệm vụ
  • Đào tạo đại học, sau đại học.
  • Nghiên cứu khoa học.
  • Hợp tác quốc tế.
  • Khám bệnh.
  • Xét nghiệm ELISA.
  • Xét nghiệm phân tìm Ký sinh trùng (Giun Sán và Đơn Bào).
  • Xét nghiệm Nấm.
Đặt lịch hẹn